Játszva tanulunk! Játszva tanítunk!


Szakmai Napok

Szakmai Napok 2018 - 2019

 

2018. december 1-én, majd azt követően minden hónap 3. szombatján 9.30-14.00 óráig budapesti képzőhelyünkön, a Tárogató Office-ben működő Budai Magánzeneiskolában tartjuk a szakmai napokat, ahol aktuálisan folyó tanfolyamaink anyagát tanítjuk, interaktív bemutatókat tartunk valamint alkalom nyílik a személyes tanácsadásra, konzultációkra, egyéni kérések teljesítésére.

Mind a hat alkalommal vezérfonalként kiemelünk egy témát, amit végigvezetünk mind a négy tanfolyami anyagunkon, ezzel is prezentálva, hogy a gyermekek fejlesztésében mindig minden egymásra hat, egymás erősíti,  segíti - ha tudatában vagyunk és megfelelően kiválasztott anyagon megfelelő módszerrel tanítjuk!

Nagy a felelőssége tehát a pedagógusnak, aki a gyerekekkel közvetlenül minden nap találkozik, ráhangolódik, szeretettel és hozzáértéssel neveli, ugyanakkor az óvodavezetés felelőssége is kiemelendő, hiszen a vezetésnek meg kell találni a megfelelő arányokat és mértéket abban, amilyen értékeket az intézmény közvetít!

Ebben a munkában szeretnénk újabb szempontokat adni, ezért valamennyi óvoda vezetőjét és helyettesét - akiknek óvónői, pedagógusai részt vesznek valamelyik továbbképzésünkön - tisztelettel várunk vendégként a szakmai napokon!

SZAKMAI NAPOK Időpontja, a közös foglalkozás tematikája:

December 1. A zene, a ritmus, mint kommunikációs eszköz

Január 19.   Számok, számfogalmak, logikus gondolkodás

Február 16.  Vizuális megjelenítés

Március 23. Térérzékelés, mozgásformák

Április 13.     Írás- olvasás előkészítés

Május 18.     Komplex foglalkozások bemutatása a kiadott anyagok alapján

A Szakmai Napokon egyúttal olyan eszközöket, játékokat, kiadványokat és hangszereket mutatunk be, melyek segítik a bölcsödei-óvodai nevelést, illeszkednek tanfolyamaink szakmai anyagához, a képességfejlesztéshez, az iskolaelőkészítéshez. Ezek egy része a helyszínen megvásárolható illetve megrendelhető.

 

Hírlevél feliratkozó
Név:
E-mail:
Esemény naptár

© Minden jog fenntartva.