Játszva tanulunk! Játszva tanítunk!


Rajzos Feladatlapok az Angol kisiskolás anyaghoz

                                                                                    

A 45 feladatlap ismert és kevéssé ismert dalok és versikék feldolgozásához kapcsolódik. A kézzel rajzolt fekete-fehér, A 4-es méretű lapok színezhetők, átrajzolhatók, tetszőleges példányban sokszorosíthatók a csoport létszámának megfelelően.  Az angol  nyelvű utasítások nincsenek ráírva  a lapokra, azokat a kötet elején találják. Néhány dal címe: Where is Thumbkin, Two fat gentlemen, What are you wearing, Head and shoulders, Ten little Indians, Build it up, Come to dinner, stb. Néhány mondóka címe: Winter bring us snowflakes, Stir the soup, I love my mother,  Socks and shoes, stb.

Részlet a Módszertani útmutatóból

"A szóbeli, azaz írás-olvasás nélküli idegennyelv - használatot kisgyermekkorban segítik, leképezik a rajzos feladatlapok, időt adnak a tanultak rögzülésére. A feladatlapok megoldása közben erősödik a tanult szavak bevésése - a pedagógus feladata ennek elősegítése. A feladatlapokhoz szóbeli utasítást kapnak a gyerekek - akár kétnyelvűen, később csak angolul - melyek alapján fejlődik kognitív gondolkodásuk, összefüggéseket látnak meg, fogalmakat sajátítanak el a képi hatás, és a folyamatos tevékenység segítségével. Kisiskolások esetében ezek a feladatok segítik a nyelvtanítást, hiszen az óvodában elkezdett munka, így a fogalmak tudatosítása, az iskolában rendszereződik, tudatosul végleg  a gyerekekben.

Hogyan használjuk az egyes feladatlapokat? Természetesen nem csak egy alkalommal veszünk elő egy feladatlapot, hiszen valamennyit legalább 3-4 féle szempont szerint feldolgozhatjuk! Az első alkalommal például a rajta lévő tárgyakat tanuljuk, a második alkalommal a jobb-bal, fenn-lenn irányokat gyakoroljuk segítségükkel míg a következő alkalommal összemérünk rajta tárgyakat, negyedik alkalommal azonosságokat., vagy különbségeket keresünk!

Az anyagban szereplő feladatlapok témája kapcsodik, vagy kapcsolható egy-egy tanult dal, vers, mese szókincséhez, így a tanmenjavaslatban a komplex foglalkozások részét képezik." 

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.