Játszva tanulunk! Játszva tanítunk!


Rajzos Feladatlapok a Német kisiskolás anyaghoz

A 44 feladatlap jórészt nagyon ismert dalokhoz, és néhány mondóka feldolgozásához kapcsolódik. A kézzel rajzolt fekete-fehér, A 4-es méretű lapok színezhetők, átrajzolhatók, tetszőleges példányban sokszorosíthatók a csoport létszámának megfelelően.  A német nyelvű utasítások nincsenek ráírva  a lapokra, azokat a kötet elején találják. Néhány dal címe: Ein Elefant, Schmetterling, Alle meine Entchen, Es war eine Mutter, Lied von der Winterspielen, stb. Néhány mondóka címe: Ich baue ein Häuschen, Ich zähle bis zehn, stb.

Részlet a Módszertani útmutatóból 

"A szóbeli, azaz írás-olvasás nélküli idegennyelv - használatot kisgyermekkorban segítik, leképezik a rajzos feladatlapok. A tájékozódás a papírlapon, a ceruza helyes használata első osztályban már kívánalom, és a gyerekek szívesen oldanak meg jól előkészített feladatot!  Ha az órán pillangókról énekeltünk, beszéltünk, örömmel színezik ki a feladatlapon szereplő pillangó szárnyait különböző színekkel, rajzolnak rá vonalkákat, kis pettyeket, köröket, azaz használják képzelő erejüket, fejlesztik ábrázoló képességüket.

A feladatlapok megoldása, alakok, vonalak, átrajzolása, bizonyos elemek összekapcsolása, áthúzása, színezése közben erősödik a tanult szavak bevésése. A feladatlapokhoz szóbeli utasítást kapnak a gyerekek - akár kétnyelvűen, később csak németül - melyek alapján fejlődik kognitív gondolkodásuk, összefüggéseket látnak meg, fogalmakat sajátítanak el a képi hatás, és a folyamatos tevékenység segítségével. Kisiskolások esetében ezek a feladatok segítik a nyelvtanítást, hiszen az óvodában elkezdett munka, így a fogalmak tudatosítása, az iskolában rendszereződik, tudatosul végleg  a gyerekekben.

Hogyan használjuk az egyes feladatlapokat? Természetesen nem csak egy alkalommal veszünk elő egy feladatlapot, hiszen valamennyit feldolgozhatjuk legalább 3-4 féle szempont szerint, 3-4 órán.  Az első alkalommal például a rajta lévő tárgyakat tanuljuk, a második alkalommal a jobb-bal, fenn-lenn irányokat gyakoroljuk segítségükkel míg a következő alkalommal összemérünk rajta tárgyakat, negyedik alkalommal azonosságokat, vagy különbségeket keresünk!

Az anyagban szereplő feladatlapok témája kapcsodik egy-egy tanult dal, vers, mese szókincséhez, így a tanmenjavaslatban a komplex foglalkozások részét képezik."

 

 


© Minden jog fenntartva.