Játszva tanulunk! Játszva tanítunk!


Német tanmenetjavaslat két évre

Tisztelt Kollégák!

A Kisiskolában NÉMETÜL tananyagra épülő tanmenetet két évreheti bontásban közöljük, mely a FŐNIX Zenei és Nyelvstúdió által kidolgozott elvekre épül:

Gondosan kiválasztott anyagot javasolunk az alsó tagozatos gyermekek életkori sajátosságainak messzemenő figyelembevételével. A szókincs bázisaként, gyarapításaként verseket, dalokat, rövid meséket veszünk alapul, azért, mert azt a gyermekek igen könnyen memorizálják. Természetesen nincs szükségünk minden egyes szó aktív használatára azok közül, amelyek például egy versikében előfordulnak. Ki kell emelnünk viszont a legfontosabb igéket, főneveket, mellékneveket, számokat, kérdőszavakat, nyelvtani szerkezeteket, amelyeket egyszerű nyelvi környezetben átteszünk a beszélt nyelvbe, így válik sajátjává, aktív szókincsévé idővel a gyerekeknek.

A nyelv iránti érdeklődés felkeltését, fenntartását a változatos feldolgozási móddal érhetjük el, aminek fontos elemei a mozgás, a dramatizálás, a kérdés-felelet játékok, a körjátékok, a játékos versengések. Az órák alatti „pihenést”, egyben a bevésést szolgálják a vizuális-manuális eszközök illetve tevékenységek, amelyek lehetnek feladatlapok, rajzolás, festés, bábozás, papírhajtogatás, stb. A szemléltetésnek erőteljes motíváló hatása van, amely segíti a munkánkat, élményt szereznek a gyerekeknek, és részeséve válnak a történéseknek.

A tanmenetben konkrét, komplex foglalkozási javaslatot adunk, megjelölve, mely dal, vers, játék képezi alapját a heti beszélgetéseknek, kigyűjtve az előforduló szavakat, kifejezéseket.

A tanmenetben a három anyagra hivatkozunk, megadva a fejezet és oldalszámot, ahol a feldolgozott anyag található.

Jó munkát, sok örömet, sok sikert kíván Vass Ágnes, stúdióvezető, programtulajdonos


Szemléltetésül kérjük tekintsenek át egy heti tanmenetjavaslatot:

Részlet a NÉMET tanmenetből

5. hét

Új anyag

1. vers: Die Riesensuperschlingelschlangel  BN 21.oldal

2. vers: Wie fliegen die kleinen Vögel?   BN 27. oldal

 

Heti témánk: Az erdő állatai – az óriáskígyó és a madárkák

Ezek alapján a földrajzi környezet leírása, a helyváltoztatások megnevezése a cél.

Kiemelendő kifejezések:

1. vers: die Schlange, das Tal, der Berg, das Land, der Zweig, der Busch, der Baum,

             kilometerlang, die Strasse, das Haus – die Häuser, die Brücke

A könyvben több, mint három oldalnyi ötletet adunk ennek a szemelvénynek a feldolgozásához, a beszélgetéshez.

 

2. vers: fliegen, der Vogel- die Vögel, aufwärts, herab

A játékleírás megtalálható a BN 51.oldalán

RAJZOS FELADATLAP: NF 5. oldal  - Wie viele Riesenschlangen sind auf dem Bild? Farbe mit besonderen Buntstiften an!

 

 

 

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.