Játszva tanulunk, játszva tanítunk!


Figyelemfejlesztés ZENÉVEL és MOZGÁSSAL

HANG - ADÓ Zenebölcsődei és Zeneóvodai Program

A figyelem és az emlékezet fejlődése az első 6-7 évben meghatározza a későbbi iskolás évek sikerét. Pedagógus továbbképzésünk szakmai - módszertani anyagának első részét zenei tevékenységekhez, és vizuális jelrendszerhez rendelt játékos feladatok alkotják, amelyek megkövetelik a folyamatos figyelmet, fejlesztik a logikai képességet, az emlékezetet.

A második rész un. zenéhez kötött óvodás torna és jóga, ahol az előzőek mellett a testismeret, a mozgáskoordináció sőt a fantázia és kreativitás is szerepet kap.

A Figyelemfejlesztés  ZENÉVEL és MOZGÁSSAL továbbképzés szakmai-módszertani anyaga a HANG-ADÓ Zenebölcsődei és Zeneóvodai Program része.

 


© Minden jog fenntartva.