Játszva tanulunk! Játszva tanítunk!


Beszéljünk Németül!

Beszéljünk NÉMETÜL - kisiskolában

Mivel és hogyan segítsük a 6-8 évesek kétnyelvű kommunikációját?

 

Az anyag két kötetből áll:

SINGE, SAGE, SPIELE!

110 szemelvény, dalok, kiszámolók, versikék, mesék feldolgozási és játékötletei találhatók a kötetben. A rendszerezés elve a gyerekek érdeklődési köre, azaz témák szerinti csoportosításban dolgozzuk fel az anyagot, amelyek alapját képezhetik a nyelvtanításnak.

I. Állatok - II. Évszakok - III. Számok, óra, napok - IV. Ételek - V. Testrészek, öltözködés, mozgás - VI. Járművek, utazás - VII. Ünnepek - VIII. Játékok versengések csoportos foglalkozáshoz és szerepjátékhoz I- X. Találós kérdések, nyelvtörők - X. Módszertani javaslatok -XI.-Tanmenet 30 hétre -XII. Dalok kottaképe

Utolsó fejezetként egy  egy tanévre szóló tanmenetjavaslatot közlünk - ami kimondottan erre a jegyzetre épül - legvégén pedig a dalok kottaképe található. A jegyzet A 4-es formátumban, egyszínnyomással készül.

KANNST DU DEUTSCH SPRECHEN?

Az A 4-es formátumú 100 oldalas jegyzetben 97 szemelvényt - dalokat, verseket, meséket - dolgozunk fel a nyelvtanítás szempontjából úgy, ahogyan ezt egy elsős gyerek képes befogadni, azaz érdeklődésének, érzelemvilágának megfelelően. Igy kapcsolódik össze nyelvtanítás és készségfejlesztés, így jut el a gyerek a természetes nyelvhasználatig. A tizennyolc  fejezet tartalma:

I. Íráselőkészítés - II. Időérzékelés - III. Számfogalmak, összehasonlítások, ellentétek, párok - IV. Tárgyak térbeli elhelyezkedése, irányok, válasz hol? hová? kérdésre  - V. Fogalmak értelmezése - VI. Kis- és nagymozgások - VII. Szerepjátékok verssel, mesével - VIII. Testséma fejlesztő gyakorlatok - IX. Időérzékelés fejlesztése - X. Térbeli tájékozódást segítő gyakorlatok - XI. Mennyiségek összemérése - XII. A der, die, das különbségének érzékeltetése - XIII. A verbális emlékezet fejlesztése - XIV. A vizuális emlékezet fejlesztése - XV. A hallott és látott inger összekapcsolása - XVI. Vonalvezetés balról jobbra - XVII. Rajzos melléket - XVIII. Dalok kottaképe

Akik nem szívesen énekelnek, bizonyos dalok szövegét versként is használhatják, de a cél a zenei-mozgásos élmény, mert azzal jobban rögzül a nyelv. Akik szeretnénk a teljes  Kisiskolából NÉMETÜL anyag dalanyagát hangszerkísérettel ellátva megrendelni, azok kérjük, hogy külön rendeljék meg március 1-ig, az anyagot március végéig magkapják. A CD ára 5.000 Ft-

Részlet a Módszertani útmutatóból 

"A beszédtanulás - akár anyanyelven,  akár más nyelven történik - kezdetben minták alapján, utánzással történik. A kisgyermekeket  a nyelv zenéje, ritmusa ragadja meg elsősorban, - valamint az utánzott személy, hangsor által keltett emóciók - s így könnyen memorizál szöveget! Erre építünk a nyelvtanítás kezdeti szakaszában. A dalok, versek megtanításakor az a fontos, hogy a gyerek tudja, miről szól a versike, a dal, de eleinte nem kell a szavanként ismernie a jelentést!. A rögzült szavak, szókapcsolatok, kifejezések viszont könnyen áthelyezhetők a beszélt nyelvbe, így fokozatosan bővül a szókincs, folyamatosan fejlődik a beszédkészség. Iskolában a hangsúly már nem a dalokon, hanem a ritmikus verselésű prózai anyagon,  a kis párbeszédeken, később a rövid meséken van, a dalok viszont minden életkorban  pihentetnek, örömet szereznek, mozgás, játék kapcsolható hozzájuk, tehát részét kell, hogy képezték valamennyi foglalkozásnak, órának. "

A kiadott igen bőséges anyag használható azokban az osztályokban is, ahol csak heti 2-3 órában ismerkednek a gyerekek a nyelvvel, de ott is, ahol napi rendszerességgel, akár kétnyelvűen folyik az oktatás.  Az anyag helyes megválasztása, a szelektálás a pedagógus feladata, aki osztályához alakítja saját pedagógiai, módszerani ismeretei alapján az anyagot.

Jó munkát, sok örömet és sok sikert kívánunk!

 


© Minden jog fenntartva.