Játszva tanulunk! Játszva tanítunk!


Beszéljünk Németül!

Mivel és hogyan segítsük a 6-8 évesek kétnyelvű kommunikációját?

Az anyag két kötetből áll:

SINGE, SAGE, SPIELE!

110 szemelvény, dalok, kiszámolók, versikék, mesék feldolgozási és játékötletei találhatók a kötetben. A rendszerezés elve a gyerekek érdeklődési köre, azaz témák szerinti csoportosításban dolgozzuk fel az anyagot, amelyek alapját képezhetik a nyelvtanításnak.

I. Állatok - II. Évszakok - III. Számok, óra, napok - IV. Ételek - V. Testrészek, öltözködés, mozgás - VI. Járművek, utazás - VII. Ünnepek - VIII. Játékok versengések csoportos foglalkozáshoz és szerepjátékhoz I- X. Találós kérdések, nyelvtörők - X. Módszertani javaslatok -XI.-Tanmenet 30 hétre -XII. Dalok kottaképe

Utolsó fejezetként egy  egy tanévre szóló tanmenetjavaslatot közlünk - ami kimondottan erre a jegyzetre épül - legvégén pedig a dalok kottaképe található. A jegyzet A 4-es formátumban, egyszínnyomással készül.

KANNST DU DEUTSCH SPRECHEN?

Az A 4-es formátumú 100 oldalas jegyzetben 97 szemelvényt - dalokat, verseket, meséket - dolgozunk fel a nyelvtanítás szempontjából úgy, ahogyan ezt egy elsős gyerek képes befogadni, azaz érdeklődésének, érzelemvilágának megfelelően. Igy kapcsolódik össze nyelvtanítás és készségfejlesztés, így jut el a gyerek a természetes nyelvhasználatig. A tizennyolc  fejezet tartalma:

I. Íráselőkészítés - II. Időérzékelés - III. Számfogalmak, összehasonlítások, ellentétek, párok - IV. Tárgyak térbeli elhelyezkedése, irányok, válasz hol? hová? kérdésre  - V. Fogalmak értelmezése - VI. Kis- és nagymozgások - VII. Szerepjátékok verssel, mesével - VIII. Testséma fejlesztő gyakorlatok - IX. Időérzékelés fejlesztése - X. Térbeli tájékozódást segítő gyakorlatok - XI. Mennyiségek összemérése - XII. A der, die, das különbségének érzékeltetése - XIII. A verbális emlékezet fejlesztése - XIV. A vizuális emlékezet fejlesztése - XV. A hallott és látott inger összekapcsolása - XVI. Vonalvezetés balról jobbra - XVII. Rajzos melléket - XVIII. Dalok kottaképe

A kiadott igen bőséges anyag használható azokban az osztályokban is, ahol csak heti 2-3 órában ismerkednek a gyerekek a nyelvvel, de ott is, ahol napi rendszerességgel, akár kétnyelvűen folyik az oktatás.  Az anyag helyes megválasztása, a szelektálás a pedagógus feladata, aki osztályához alakítja saját pedagógiai, módszerani ismeretei alapján az anyagot.

Jó munkát, sok örömet és sok sikert kívánunk!

Akik nem szívesen énekelnek, bizonyos dalok szövegét versként is használhatják, de a cél a zenei-mozgásos élmény, mert azzal jobban rögzül a nyelv.

KÖSZÖNJÜK MEGRENDELÉSÜKET, JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

Fejlesztés alatt álló új tananyagainkat digitális formában fogjuk eljuttatni az érdeklődőkhöz! 

Május első hetében lesznek elérhetők a részletes információk!

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.