Játszva tanulunk! Játszva tanítunk!


Beszéljünk Angolul!

Beszéljünk ANGOLUL - kisiskolában

Mivel és hogyan segítsük a 6-8 évesek kétnyelvű kommunikációját?

Az anyag két kötetből áll:

SING, SAY, PLAY!

Dalok, kiszámolók, versikék, feldolgozási és játékötletek találhatók a kötetben. A rendszerezés elve a gyerekek érdeklődési köre, témák szerinti csoportosításban dolgozzuk fel a 105 szemelvényt, amelyek alapját képezhetik a nyelvtanításnak.

I. Család és otthon - II. Színek - III. Évszakok, időjárás, napok, hónapok - IV. Ünnepek - V. Állatok - VI. Játékszerek - VII. - Számok, mennyiségek - VIII. Testrészek, ruhák mozgás - IX. Ételek, étkezés -  X. Dalra, táncra hívogatók

Akik nem szívesen énekelnek, bizonyos dalok szövegét versként is használhatják, de a cél a zenei-mozgásos élmény, mert azzal jobban rögzül a nyelv. Akik szeretnénk a teljes  Kisiskolából ANGOLUL anyag dalanyagát hangszerkísérettel ellátva megrendelni, azok kérjük, hogy külön rendeljék meg március 1-ig, az anyagot március végéig megkapják. A CD ára 5.000 Ft.

Utolsó fejezetként egy  egy tanévre szóló tanmenetjavaslatot található a könyvben, - ami kimondottan erre a jegyzetre épül - legvégén pedig a dalok kottaképét közöljük. A jegyzet A 4-es formátumban, egyszínnyomásal készül.

CAN YOU SPEAK ENGLSH?

 

Az A 4-es formátumú, egyszínnyomással készült 100 oldalas jegyzetben 97 szemelvényt - dalokat, verseket, meséket - dolgozunk fel a nyelvtanítás szempontjából úgy, ahogyan ezt egy elsős gyerek képes befogadni, azaz érdeklődésének, érzelemvilágának megfelelően. Igy kapcsolódik össze nyelvtanítás és készségfejlesztés, így jut el a gyerek a természetes nyelvhasználatig. A tizenöt fejezet tartalma:

 

I. Irányok, térbeli elhelyezkedés - II. Időérzékelés - évszakok, hónapok, napok, napszakok, óra-idő - III. Számfogalmak, összehasonlítások, ellentétek, párok - IV. Kis- és nagymozgások  -  V. Írás- olvasás előkészítés - VI. Testséma fejlesztő gyakoratok - VII. Időérzékelés fejlesztése konkrét eseményekhez kötve - VIII. Térbeli tájékozódást segítő feladatok - IX. Mennyiségek összemérése - X. A verbális emlékezet fejlesztése - XI. A vizuális emlékezet fejlesztése - XII. A hallott és látott inger összekapcsolása - XIII. Vonalvezetés balról jobbra - XIV. Rajzos melléket - XV. Dalok kottaképe

Részlet a módszertani javaslatokból:

"A beszédtanulás - akár anyanyelven,  akár más nyelven történik - kezdetben minták alapján, utánzással történik. A kisgyermekeket  a nyelv zenéje, ritmusa ragadja meg elsősorban, - valamint az utánzott személy, hangsor által keltett emóciók - s így könnyen memorizál szöveget! Erre építünk a nyelvtanítás kezdeti szakaszában. A dalok, versek megtanításakor az a fontos, hogy a gyerek tudja, miről szól a versike, a dal, de eleinte nem kell a szavanként ismernie a jelentést!. A rögzült szavak, szókapcsolatok, kifejezések viszont könnyen áthelyezhetők a beszélt nyelvbe, így fokozatosan bővül a szókincs, folyamatosan fejlődik a beszédkészség. Iskolában a hangsúly már nem a dalokon, hanem a ritmikus verselésű prózai anyagon,  a kis párbeszédeken, később a rövid meséken van, a dalok viszont minden életkorban  pihentetnek, örömet szereznek, mozgás, játék kapcsolható hozzájuk, tehát részét kell, hogy képezték valamennyi foglalkozásnak, órának.  

A kiadott igen bőséges anyag használható azokban az osztályokban is, ahol csak heti 2-3 órában ismerkednek a gyerekek a nyelvvel, de ott is, ahol napi rendszerességgel, akár kétnyelvűen folyik az oktatás.  Az anyag helyes megválasztása, a szelektálás a pedagógus feladata, aki osztályához alakítja saját pedagógiai, módszerani ismeretei alapján az anyagot.

Jó munkát, sok örömet és sok sikert kívánunk!

 

 


© Minden jog fenntartva.