Játszva tanulunk! Játszva tanítunk!


Beszéljünk Angolul!

 

Mivel és hogyan segítsük a 6-8 évesek kétnyelvű kommunikációját?

Az anyag két kötetből áll:

SING, SAY, PLAY!

Dalok, kiszámolók, versikék, feldolgozási és játékötletek találhatók a kötetben. A rendszerezés elve a gyerekek érdeklődési köre, témák szerinti csoportosításban dolgozzuk fel a 105 szemelvényt, amelyek alapját képezhetik a nyelvtanításnak.

I. Család és otthon - II. Színek - III. Évszakok, időjárás, napok, hónapok - IV. Ünnepek - V. Állatok - VI. Játékszerek - VII. - Számok, mennyiségek - VIII. Testrészek, ruhák mozgás - IX. Ételek, étkezés -  X. Dalra, táncra hívogatók

Akik nem szívesen énekelnek, bizonyos dalok szövegét versként is használhatják, de a cél a zenei-mozgásos élmény, mert azzal jobban rögzül a nyelv. Akik szeretnénk a teljes  Kisiskolából ANGOLUL anyag dalanyagát hangszerkísérettel ellátva megrendelni, azok kérjük, hogy külön rendeljék meg március 1-ig, az anyagot március végéig megkapják. A CD ára 5.000 Ft.

Utolsó fejezetként egy  egy tanévre szóló tanmenetjavaslatot található a könyvben, - ami kimondottan erre a jegyzetre épül - legvégén pedig a dalok kottaképét közöljük. A jegyzet A 4-es formátumban, egyszínnyomásal készül.

CAN YOU SPEAK ENGLSH?

Az A 4-es formátumú, egyszínnyomással készült 100 oldalas jegyzetben 97 szemelvényt - dalokat, verseket, meséket - dolgozunk fel a nyelvtanítás szempontjából úgy, ahogyan ezt egy elsős gyerek képes befogadni, azaz érdeklődésének, érzelemvilágának megfelelően. Igy kapcsolódik össze nyelvtanítás és készségfejlesztés, így jut el a gyerek a természetes nyelvhasználatig. A tizenöt fejezet tartalma:

I. Irányok, térbeli elhelyezkedés - II. Időérzékelés - évszakok, hónapok, napok, napszakok, óra-idő - III. Számfogalmak, összehasonlítások, ellentétek, párok - IV. Kis- és nagymozgások  -  V. Írás- olvasás előkészítés - VI. Testséma fejlesztő gyakoratok - VII. Időérzékelés fejlesztése konkrét eseményekhez kötve - VIII. Térbeli tájékozódást segítő feladatok - IX. Mennyiségek összemérése - X. A verbális emlékezet fejlesztése - XI. A vizuális emlékezet fejlesztése - XII. A hallott és látott inger összekapcsolása - XIII. Vonalvezetés balról jobbra - XIV. Rajzos melléket - XV. Dalok kottaképe

Részlet a módszertani javaslatokból:

"A beszédtanulás - anyanyelven és idegen nyelven egyaránt - kezdetben minták alapján, utánzással történik. A kisgyermekeket  a nyelv zenéje, ritmusa ragadja meg elsősorban, - valamint az utánzott személy, hangsor által keltett emóciók - s így könnyen memorizál szöveget! Erre építünk a nyelvtanítás kezdeti szakaszában. A dalok, versek megtanításakor az a fontos, hogy a gyerek tudja, miről szól a versike, a dal, de eleinte nem kell a szavanként ismernie a jelentést!. A rögzült szavak, szókapcsolatok, kifejezések viszont könnyen áthelyezhetők a beszélt nyelvbe, így fokozatosan bővül a szókincs, folyamatosan fejlődik a beszédkészség. Iskolában a hangsúly már nem a dalokon, hanem a ritmikus verselésű prózai anyagon,  a kis párbeszédeken, később a rövid meséken van, a dalok viszont minden életkorban  pihentetnek, örömet szereznek, mozgás, játék kapcsolható hozzájuk, tehát részét kell, hogy képezték valamennyi foglalkozásnak, órának.  

A kiadott igen bőséges anyag használható azokban az osztályokban is, ahol csak heti 2-3 órában ismerkednek a gyerekek a nyelvvel, de ott is, ahol napi rendszerességgel, akár kétnyelvűen folyik az oktatás.  Az anyag helyes megválasztása, a szelektálás a pedagógus feladata, aki osztályához alakítja saját pedagógiai, módszerani ismeretei alapján az anyagot.

Jó munkát, sok örömet és sok sikert kívánunk!

KÖSZÖNJÜK MEGRENDELÉSÜKET, JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

Fejlesztés alatt álló új tananyagainkat digitális formában fogjuk eljuttartni az érdeklődőkhöz! 

Május első hetében lesznek elérhetők a részletes információk!

 

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.