Játszva tanulunk! Játszva tanítunk!


Angol tanmenetjavaslat két évre

Tisztelt Kollégák!

A Kisiskolában ANGOLUL tananyagra épülő tanmenetet két évre,  heti bontásban közöljük a következő elvek szerint:

Gondosan kiválasztott anyagot javasolunk az alsó tagozatos gyermekek életkori sajátosságainak messzemenő figyelembevételével. A szókincs bázisaként, gyarapításaként verseket, dalokat, rövid meséket veszünk alapul, azért, mert azt a gyermekek igen könnyen memorizálják. Természetesen nincs szükségünk minden egyes szó aktív használatára azok közül, amelyek például egy versikében előfordulnak. Ki kell emelnünk viszont a legfontosabb cselekvéseket, személyek, tárgyak neveit,a számokat, kérdőszavakat, nyelvtani szerkezeteket, amelyeket átteszünk a beszélt nyelvbe, így válik sajátjává, aktív szókincsévé idővel a gyerekeknek.

A nyelv iránti érdeklődés felkeltését, fenntartását a változatos feldolgozási móddal érhetjük el, aminek fontos elemei a mozgás, a dramatizálás, a kérdés-felelet játékok, a körjátékok, a játékos versengések. Az órák alatti „pihenést”, egyben a bevésést szolgálják a vizuális-manuális eszközök illetve tevékenységek, amelyek lehetnek feladatlapok, rajzolás, festés, bábozás, papírhajtogatás, stb. A szemléltetésnek erőteljes motíváló hatásuk van, amely segíti a munkánkat, élményt szereznek a gyerekeknek, és részeséve válnak a történéseknek.

A tanmenetben konkrét, komplex foglalkozási javaslatot adunk, megjelölve, mely dal, vers, játék képezi alapját a heti beszélgetéseknek, kigyűjtve az előforduló szavakat, kifejezéseket.

A tanmenetben a három anyagra hivatkozunk, BA -Beszéljünk Angolul, ÚM - Út a Matematikához, AF - Angol feladatlap,megadva a fejezet és oldalszámot, ahol a feldolgozott anyag található.


Részlet az angol tanmenetből

14. hét Dalok, versek, játékok

 

1. Csoportos játék: What's the time Mr. Bear?

2. Csoportos játék: Óratorna -BA 90.oldal

3. Vers: The snow is thick – BA 39.oldal

4. Dal: Jingle Bells - BA 120. oldal

A tanítás célja: Óra-idő meghatározása, napszakok gyakorlása, számolás, tél, Télapó

Foglalkozások:

1./ Egy kedvelt kiszámoló segítségével kiválasztjuk Medve urat, akitől a többiek incselkedve kérdezik: What's the time, Mr. Bear?

  • Medve úr válasza háromféle lehet: It's breakfest-time. It's dinner time. It's …….time.
  • Ha az „ebédidőt” választja a maci, mindenkinek menekülnie kell, mert valakit elkap és bekapja. Akit bekapott, kiesik a játékból vagy ő lesz a következő medve.
  • A játék lényege az étkezési idők gyakorlásán túl a beszédértés kontrollja, a koncentráció.

2./ Végezzék el a gyerekek a könyvben leírt módon az „óratornát”, miközben gyakorolják az időponttal kapcsolatos kifejezéseket: It's two o'clock. It's half past six.

RAJZOS FELADAT: ÚM 90. oldal

FELADATLAP: AF 31.oldal

3./ A hó jellemzőit leíró versikével a télre próbáljuk ráhangolni a gyerekeket. Csak a white és a thick kifejezésekre hívjuk fel a figyelmüket!

4./ Az ismert karácsonyi dallam része lesz a karácsonyi műsornak. Mozgással, csengőszóval adják elő a gyerekek. Beszélgessünk a szánkóról, a Mikulásról, a téli öltözködésről:

  • The sleight is open, one horse pulls it. Is the St.Nicholaus fun? Isn't Santa Claus cold in the open sleight? (or: Doesn't he feel cold!
  • Egy gyereket kiválasztunk, akire annyi meleg pullóvert, kabátot, dzsekit, sapkát, sálat adunk, amennyit csak lehet. Közben egy-egy gyerek mondja neki: Take on this sweater! Take on this winter coat! Etc.

 

 

 


© Minden jog fenntartva.